20.06.2017
Freiberger Mulde
Fundort:
Geschwister-Scholl-Gymnasium

GSG 9-3

d8193bdeb9da-1498462132.jpg

Forschungsergebnisse

Müll am Flussufer: 2.3 Müllteile pro 1 m²
Daten noch nicht überprüft
Meistgefundenes Material : Plastik
Daten noch nicht überprüft
Anzahl der gefundenen Müllobjekte aus Einwegplastik: Keine Angabe
Anzahl aller gefundenen Müllobjekte: Keine Angabe
Fließgeschwindigkeit eures Flusses: 0.48 Meter pro Sekunde
Daten noch nicht überprüft
Müllansammlungen: 2.13
Treibender Müll: 0 Müllteile
Daten noch nicht überprüft
Mikroplastik pro 1.000 Liter Flusswasser: 0.07 Mikroplastikteile pro 1.000 Liter Flusswasser
Mikroplastik: Keine Angabe

Daten noch nicht überprüft

Daten nicht verifizierbar

Daten überprüft durch Kieler Forschungswerkstatt

 • 05a87d2bd190-1498462132.jpg
 • 7544a642601c-1498462132.jpg
 • f974c8093ecd-1498462132.jpg
 • 9753e361663c-1498462132.jpg
 • 2050fd56c0d2-1498462132.jpg
 • 2499bbd70fb7-1498462132.jpg
 • 13786497d756-1498462132.jpg
 • a66a37981883-1498462132.jpg
 • 5e873179ca97-1498462132.jpg
 • 8a1c2e7c8c5d-1498462132.jpg
 • b13c2f7c46bb-1498462132.jpg
 • 1c82b92543d5-1498462132.jpg
 • 0694a45403db-1498462132.jpg
Glasscherben, Scharfe Metallobjekte, Chemikalien